Ekshumacji zwłok dokonuje się dla przeprowadzenia oględzin lekarskich lub sądowych. Innym powodem może być także przeniesienia zwłok. Przed przeprowadzeniem ekshumacji konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, a w trakcie jej trwania trzeba obchodzić się ze  zwłokami z najwyższym szacunkiem.
 

Ekshumacji zwłok dokonuje się na zlecenie sądu lub prokuratora, kiedy wymaga tego interes prowadzonej sprawy sądowej bądź śledztwa. Innym powodem przeprowadzenia ekshumacji bywa także umotywowana prośba osób, które posiadają uprawnienia do pochowania zwłok. W takim przypadku zezwolenie uzyskuje się od właściwego inspektora sanitarnego.

Kolejną potencjalną przyczyną ekshumacji zwłok może być też przeniesienie cmentarza. Wtedy również do jej wykonania potrzebna akceptacja ze strony inspektora sanitarnego.

Przebieg ekshumacji

Podczas przeprowadzania ekshumacji zwłok koniecznie trzeba kierować się ustalonymi procedurami. Przede wszystkim, jeśli szczątki lub zwłoki są wydobywane przed upływem 20 lat od momentu ich pochówku, muszą zostać umieszczone w szczelnej skrzyni wybitej blachą.  W przypadku, w którym od pochówku ekshumowanych zwłok minęło już 20 lat, wydobyte szczątki należy przenieść do nowej trumny – tłumaczy ekspert reprezentujący Zakład Pogrzebowy Ewiśniewska z Łodzi.

Po zakończonej ekshumacji należy bardzo dokładnie zdezynfekować zarówno trumnę, jak również matę, na której składowana była wydobyta z grobu ziemia. Osoby dokonujące ekshumacji muszą posiadać w odpowiednie środki ochrony osobistej.

Kiedy ekshumacja zostanie już wykonana i zostaną przeprowadzone odpowiednie czynności, należy wyjąć trumnę z wybitej blachą skrzyni i ponowne umieścić ją w grobie, bez jej ponownego otwierania. Co istotne, do jej zasypania należy wykorzystać ziemię, która została wydobyta z grobu w czasie odkopywania trumny.

Ekshumacja – kiedy można ją przeprowadzić?

Podczas przeprowadzania ekshumacji liczy się nie tylko sposób, ale również czas w jakim się jej dokonuje. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale to kiedy można wykonać ekshumację jest określone przez przepisy prawa.

Zgodnie z przepisami, ekshumację można przeprowadzić dokładnie między 16 października, a 15 kwietnia. Co ciekawe, przepisy określają nawet odpowiednią porę – rozkopywanie grobu w celu wyjęcia zwłok jest możliwe jedynie w godzinach porannych.

Należy pamiętać, że o dokładnym terminie ekshumacji trzeba poinformować powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego.