Oferujemy:

 • Przewozy domowe, szpitalne, domy opieki itp,
 • Przewozy krajowe oraz międzynarodowe,
 • Kremacje,
 • Ekshumacje,
 • Balsamowanie,
 • Oprawę muzyczną,
 • Konsolacje,
 • Pochówki świeckie z mistrzem ceremonii,
 • Pochówki tradycyjne z księdzem,
 • Kwiaty (wiązanki, wieńce itp.),
 • Dekoracje kaplic i kościołów.

Załatwiamy:

 • Zasiłek ZUS, KRUS i Wojskowy,
  USC (akt zgonu),
 • Cmentarz (opłaty, rozbiórki pomników,
  nowe place do pochówku),
 • Nekrologi w prasie.