Usługi pogrzebowe – w czym wyręczy Cię dobry zakład pogrzebowy?

Usługi pogrzebowe – w czym wyręczy Cię dobry zakład pogrzebowy?

Moment pożegnania ze zmarłym może być bardzo trudny. Gdy opuszcza nas bliska osoba, szczególnie jeśli jej odejście jest nagłe, nie dziwi brak sił do zajmowania się formalnościami związanymi z pochówkiem. Dlatego nowoczesne zakłady pogrzebowe oferują kompleksową i dyskretną obsługę, zapewniając żałobnikom spokój, a zmarłym godne pożegnanie. Takie właśnie usługi oferuje zakład pogrzebowy Heban. Dowiedz się, co należy do kompetencji domu pogrzebowego.

Jak zorganizować pogrzeb?

Śmierć bliskiego może być zaskoczeniem i szokiem. Jeśli jednocześnie to na Tobie ciąży obowiązek dotrzymania wszelkich formalności pogrzebowych, nietrudno się zagubić. Dlatego pierwszym krokiem powinien być kontakt z domem pogrzebowym. Dobry zakład pogrzebowy, taki  jak firma Ewiśniewska w Łodzi, pracuje 24 godziny na dobę, dlatego nie musisz czekać ze zgłoszeniem do rana. Pracownicy zakładu natychmiast zajmą się dopilnowaniem wszelkich formalności, zdejmując ten ciężar z Twoich barków.

Czym zajmuje się zakład pogrzebowy?

Od momentu nawiązania współpracy z domem pogrzebowym, większość formalności związanych z pochówkiem pozostaje w jego rękach. W zależności od woli zmarłego lub jego bliskich, specjaliści mogą przygotować ceremonię w dowolnym obrządku wyznaniowym
i stylu. Zakres działań dobrego zakładu obejmuje:

  • transport i przechowywanie zwłok (większość zakładów oferuje usługi na terenie całego kraju, a firma Heban także transport międzynarodowy),
  • załatwianie formalności pogrzebowych (w Urzędzie Stanu Cywilnego, ZUS lub KRUS, w szpitalu itp.),
  • redakcję i publikację nekrologów,
  • rezerwację terminów pogrzebów i współpracę z władzami cmentarnymi,
  • organizację kremacji,
  • organizację ceremonii religijnej lub świeckiej na dowolnym cmentarzu,
  • organizację transportu karawanem wraz z obsługą,
  • organizację oprawy muzycznej.

Doświadczona firma, taka jak Heban w Kaliszu, zadba o to, aby bliscy zmarłego nie musieli zaprzątać sobie głowy skomplikowanymi procedurami w tym trudnym dla nich czasie. Profesjonalna oprawa ceremonii oraz dyskrecja pracowników zapewnią zaś godne pożegnanie zmarłego.

Dbałość o każdy szczegół

Dom pogrzebowy to jednak nie tylko organizacja pogrzebów. Dodatkowa oferta firmy Heban obejmuje szeroki wybór trumien i urn wykonanych z różnych materiałów oraz kwiatów (wieńców i wiązanek), które pozwolą okazać zmarłemu należny mu szacunek.

Ważną częścią każdej ceremonii pogrzebowej jest też odpowiednie ubranie – pracownicy zakładu pomogą wybrać czarną odzież dla żałobników, a także zadbają o zgodne z wolą zmarłego lub jego rodziny ubranie do pochówku. Pomogą też wybrać nagrobek, który we właściwy sposób upamiętni zmarłego.